HTML5 элементтері және атрибуттарыHTML5 элементтері және атрибуттары

HTML5 элементтері және атрибуттары

бұл мақала келесі тақырыптар бойынша байланысты: (wait this wont take long, take long please wait, long please wait this, loading, арасындағы айырмашылық неде, дегеніміз не html, php cheat sheet)

Өзіңіздің HTML5 веб-беттеріңізді тікелей жасауға кіріспес бұрын, веб-бетті құрайтын негізгі құрылыс блоктарын, кірпіштерді қарастырайық.

HTML5 құжаты кез келген HTML құжаты сияқты элементтерден, ал элементтер тегтерден тұрады. Әдетте, элементтердің бұрыштық жақшаға салынған ашу және жабу тегі болады. Мысалы:

<div>Текст элемента div</div>

div Бұл бастапқы
және аяқталу тегі бар элементті анықтайды. Бұл тегтердің арасында div элементінің мазмұны орналасқан. Бұл жағдайда мазмұн ретінде қарапайым мәтін «div text» пайдаланылады.


Элементтер сонымен қатар функциясы жолды бұзу болып табылатын элемент сияқты бір тегтен тұруы мүмкін.

<div>Текст <br /> элемента div</div> 

Мұндай элементтерді бос элементтер деп те атайды. Мен қиғаш сызықты қолдансам да, оның болуы спецификацияға сәйкес міндетті емес және қиғаш сызықсыз тегті қолдануға тең: < br >

Ашу тегіндегі әрбір элемент болуы мүмкін . Мысалы:

<div style="color:red;">Кнопка</div><font></font>
<input type="button" value="Нажать"><font></font>

Мұнда анықталған екі элемент бар: div және енгізу. Элементте стиль div атрибуты бар . Теңдік белгісінен кейін атрибуттың мәні тырнақшаға жазылады: . Бұл жағдайда «түс: қызыл;» мәні мәтін түсі қызыл болатынын көрсетеді. style=»color:red;»

Екінші элемент — бір тегтен тұратын енгізу элементі, екі атрибутқа ие: type(элемент түрін көрсетеді — түйме) және value(түйменің мәтінін анықтайды)

Стиль сияқты барлық элементтер үшін жаһандық немесе ортақ атрибуттар бар және түрі сияқты белгілі бір элементтерге қолданылатын арнайы төлсипаттар бар.

Тұрақты атрибуттардан басқа логикалық немесе логикалық атрибуттар да бар. Мұндай атрибуттардың мәні болмауы мүмкін. Мысалы, түйме үшін төлсипатты орнатуға болады disabled:

<input type="button" value="Нажать" disabled>

disabled төлсипаты элементтің өшірілгенін көрсетеді.

Глобалдықдық атрибуттар:

HTML5-те кез келген HTML5 элементіне қолданылатын Глобалдықдық атрибуттар жинағы бар

accesskeyэлементке жылдам қол жеткізу кілтін анықтайды
classэлементке қолданылатын CSS классын көрсетеді
contenteditableэлементтің мазмұнын өңдеуге болатынын анықтайды
contextmenuэлементті тінтуірдің оң жақ түймешігімен басқан кезде көрсетілетін элемент үшін мәтінмәндік мәзірді анықтайды.
dirэлементтегі мәтіннің бағытын белгілейді
draggableэлементті сүйреп апаруға болатынын анықтайды
dropzoneэлементке тасымалданған кезде тасымалданатын деректерді көшіруге болатынын анықтайды
hiddenэлементті жасырады
idэлементтің бірегей идентификаторы. Веб-беттегі элементтерде қайталанатын идентификаторлар болмауы керек
langэлементтің тілін анықтайды
spellcheckберілген элемент үшін емлені тексеру қолданылмайтынын көрсетеді
styleэлементтің стилін орнатады
tabindexTAB пернесін пайдаланып элементтерді ауыстырып қосу ретін анықтайды
titleэлемент үшін қосымша сипаттаманы орнатады
translateэлементтің мазмұнын аудару керектігін анықтайды
Глобалдықдық атрибуттар

Бірақ, әдетте, осы тізімнен үшеуі жиі қолданылады: class, id және style.

Теңшелетін төлсипаттар

Белгілеу тілінің алдыңғы нұсқасынан айырмашылығы, пайдаланушы атрибуттары (custom attributes) HTML5-ке қосылды.

Енді веб-парақты әзірлеуші ​​немесе жасаушы кез келген атрибутты өзі анықтай алады, оған data- префиксімен префикс қоя алады. Мысалы:

<input type="button" value="Нажать" data-color="red" >

Data-color атрибуты осы жерде анықталған және «red» мәніне ие. Бұл элемент үшін мұндай атрибут болмаса да, жалпы html-де де жоқ. Біз оны өзіміз анықтап, кез келген мәнге қоямыз.

Жалғыз немесе қос тырнақша

Төлсипат мәндерін анықтау кезінде html-де жалғыз және қос тырнақшалар қолданылатын жағдайларды кездестіру сирек емес. Мысалы:

<input type='button' value='Нажать'>

Бұл жағдайда жалғыз және қос тырнақшаға рұқсат етіледі, бірақ қос тырнақшалар жиі пайдаланылады. Дегенмен, кейде атрибут мәнінің өзінде қос тырнақша болуы мүмкін, бұл жағдайда бүкіл мәнді жалғыз тырнақшаға қойған дұрыс:

<input type="button" value='Кнопка "Привет мир"'>

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *